top of page

Mey Jewelry GIFT CARD

‏500 ₪

רכישת גיפט כארד מתנה לזמן בלתי מוגבל המקנה למקבלת לבחור את התכשיט שתמיד רצתה!!!
במקרה ואין באתר את הסכום הרצוי על ידי הרוכשת, ניתן לבקש זאת במספר:0509552232 -מיטל
...
רכישת גיפט כארד מתנה לזמן בלתי מוגבל המקנה למקבלת לבחור את התכשיט שתמיד רצתה!!! במקרה ואין באתר את הסכום הרצוי על ידי הרוכשת, ניתן לבקש זאת במספר:0509552232 -מיטל

‏500 ₪
‏600 ₪
‏700 ₪
‏800 ₪
‏900 ₪
‏1,000 ₪
‏1,250 ₪
‏1,500 ₪
‏2,000 ₪
‏2,500 ₪
‏3,000 ₪
‏3,500 ₪
‏4,000 ₪
bottom of page